Markku Lamminen | 27/03/2022

Reinin Lihan elintarviketurvallisuuspolitiikka #3

Pieni lihaalan artesaaniyritys, Reinin Liha, on osa Kesko Oyj:n kuuluvaa Kesproa. Kespro on
foodservice toimialan johtava tukkukauppa Suomessa. Reinin Liha toimii itsenäisenä yrityksenä
tuottaen ensiluokkaisia tuoreita lihatuotteita asiakkaille, vaalien kokonaisvaltaista laatua ja hyvää
henkilökohtaista palvelua ennen määrä.
Elintarviketurvallisuuden ja laadunvalvonnan pohjana on HACCP:iin perustuva kattava
omavalvontajärjestelmä sekä FSSC 22000 elintarviketurvallisuusjärjestelmä seuranta ja
työohjeistuksineen. Noudatamme toiminnassamme lainsäädännön ja
elintarviketurvallisuusjärjestelmä FSSC 22000:n sekä asiakkaidemme asettamia vaatimuksia. Olemme
kehittäneet työskentely sekä laadunvarmistusmenetelmiä yhdessä viranomaisten sekä ulkopuolisten
asiantuntijoiden kanssa ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme
kanssa.


Elintarviketurvallisuus muodostuu yrityksessämme useista eri tekijöistä. Merkittävimpinä niistä
olemme listanneet raakaaineet, tuotantotekniikan ja tuotannon valvonnan sekä henkilökunnan
osaamisen.
Raakaaineiden osalta pyrimme tekemään pitkäaikaisia sopimuksia luotettavien
yhteistyökumppanien kanssa ja kehittämään toimintaamme yhdessä.
Tuotantotiloja kehitetään jatkuvasti niin että siellä pystytään valmistamaan tuotteet
asiakastarpeiden mukaisesti. Tiloja ja toimintaa arvioidaan säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla
auditoinneilla.
Henkilökunnalla on vahva osaaminen, joka perustuu aikaisempaan koulutukseen,
perehdytykseen ja työssä oppimiseen sekä työtehtävien mukaiseen lisäkoulutukseen.

Yhteiset elintarviketurvallisuuspäämäärämme ovat:
Toimia vastuullisesti ja toimittaa laadukkaita ja turvallisia tuotteita. Jokaisella
työntekijällämme on vastuu huolehtia elintarviketurvallisuusohjeiden noudattamisesta
kaikessa työskentelyssä.
Tunnistaa toimintaamme liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehtia
niiden hallinnasta ja ennaltaehkäisystä. Jokaisella työntekijällämme on oikeus ja velvollisuus
havainnoida työskentelyympäristöään ja raportoida mahdollisista kehitysehdotuksista.
Tunnistaa sidosryhmiemme muuttuvat tarpeet ja tarjota kohdennettuja ratkaisuja näihin
tarpeisiin. Keinot oppia, innovoida ja uudistua mahdollistavat jatkuvan parantamisen.
Kehittää jatkuvasti henkilöstön laatuun ja elintarviketurvallisuuteen liittyvää ymmärrystä ja
osaamista toimia. Seuraamme aktiivisesti toimintamme mittareita ja pyrimme jatkuvasti
kehittymään edelleen.
Elintarviketurvallisuuspolitiikka on hyväksytty Reinin Lihan johtoryhmässä. Viestimme avoimesti laatu
ja elintarviketurvallisuusasioista sisäisesti ja ulkoisesti. Elintarviketurvallisuuspolitiikka on
sidosryhmiemme saatavilla.

Edellinen uutinen
Reinin Lihan elintarviketurvallisuuspolitiikka #2
Markku Lamminen | 26/03/22

Pieni liha-alan artesaaniyritys, Reinin Liha, on osa Kesko Oyj:n kuuluvaa Kesproa. Kespro on foodservice -toimialan johtava tukkukauppa Suomessa. Reinin Liha toimii itsenäisenä yrityksenä tuottaen ensiluokkaisia tuoreita lihatuotteita asiakkaille, vaalien kokonaisvaltaista laatua ja hyvää henkilökohtaista palvelua ennen määrä.

Seuraava uutinen
Reinin Lihan elintarviketurvallisuuspolitiikka #4
Markku Lamminen | 20220326

Pieni liha-alan artesaaniyritys, Reinin Liha, on osa Kesko Oyj:n kuuluvaa Kesproa. Kespro on foodservice -toimialan johtava tukkukauppa Suomessa. Reinin Liha toimii itsenäisenä yrityksenä tuottaen ensiluokkaisia tuoreita lihatuotteita asiakkaille, vaalien kokonaisvaltaista laatua ja hyvää henkilökohtaista palvelua ennen määrä.